Bảng thông báo công khai

 • minhaj789ji
  minhaj789ji
  • cách đây 6 tháng

  My Dear CH, All file ready Ai (curved and normal), editable pdf, high-quality jpg.
  I give you all files and 100% satisfaction. Pls, contact me on the chatbox. Thanks.

  • cách đây 6 tháng