Business card design

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $50
  • Các bài thi đã nhận: 14
  • Người thắng cuộc: anataty

Tóm tắt cuộc thi

Hi all, we' re an IT company related with HR selection and recruitment, services, virtualization and thin clients. We are seeking for a modern, elegant and 2 faces business cards. We need spanish fields like : Celular (cellphone) , Fono (Telephone) , email. The address : Holanda 099 of. 906 , Providencia, Santiago, Chile.
Thank you in advanced.

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Anataty is a great designer, she helped a lot with my new company\'s business cards with hight quality and communication.”

Hình ảnh hồ sơ mercjl1, Chile.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • kreativedhir
    kreativedhir
    • cách đây 4 năm

    Sir please provide a feedback on my design that how can i do much better for you.

    • cách đây 4 năm
  • anataty
    anataty
    • cách đây 4 năm

    please see my entry #11! Thx

    • cách đây 4 năm
    1. zenithboyal
      zenithboyal
      • cách đây 4 năm

      Hello,
      I have some design for you, Please Check #17. Thanks.

      • cách đây 4 năm
    2. anataty
      anataty
      • cách đây 4 năm

      somewhere I had seen this concept before)

      • cách đây 4 năm
  • linokvarghese
    linokvarghese
    • cách đây 4 năm

    Please check #13 & #14

    • cách đây 4 năm
  • sese
    sese
    • cách đây 4 năm

    Please give me some feedback on #12 . Thanks

    • cách đây 4 năm
  • stoyanvasilev98
    stoyanvasilev98
    • cách đây 4 năm

    Hi. Should the card contain name and job position ?

    • cách đây 4 năm
    1. mercjl1
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      Yes.

      • cách đây 4 năm
  • lubus
    lubus
    • cách đây 4 năm

    "2 faces business cards" ? you mean to say 2 side card with front and back design !

    • cách đây 4 năm
    1. mercjl1
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      Yes thanks!

      • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!