Business Card for Shipping Store/Company (Logo Supplied)

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 115
 • Người thắng cuộc: imtiazmahmud80

Tóm tắt cuộc thi

Our company OUTSIDE THE BOX SHIPPING is looking for a simplistic business card design that depicts our name and logo, along with: Address: ; phone number; fax number; website, hours of operations.

Outside The Box Shipping ... is a Shipping and Packing Store, We offer UPS, FedEx, DHL, USPS.

Please have list of services on back of card:

Shipping
Mailbox Services
Digital Printing &
Copy Services
Office Supplies
Packing Services
Fright Services
Notary Services
Moving Supplies &
Packing Materials


Please review the two sites here to understand our business: [url removed, login to view] & [url removed, login to view]

We are looking for a business card design delivered in PSD layered format.
Attached is a color pallet, bleed sheet, and logo for use. We also attached some business cards we like.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!