designersusmoy Avatar

Các bài tham dự của designersusmoy

Cho cuộc thi bussiness cards

 1. Á quân
  số bài thi 164
  Bài tham dự #164 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 166
  Bài tham dự #166 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 167
  Bài tham dự #167 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 165
  Bài tham dự #165 về Graphic Design cho cuộc thi bussiness cards
  Bị từ chối
  0 Thích