Freelancer: mahfuzmitu13
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Professional Business Card Design

Sir, Please check this design and let me know if your need any change? Thank You!

Bài tham dự cuộc thi #98 cho bussiness cards
Bài tham dự #98

Bảng thông báo công khai

 • mahfuzmitu13
  mahfuzmitu13
  • cách đây 2 tháng

  Sir, Please check #162

  • cách đây 2 tháng
 • mahfuzmitu13
  mahfuzmitu13
  • cách đây 2 tháng

  Sir, Please check #160 .
  Thank You!

  • cách đây 2 tháng
 • mahfuzmitu13
  mahfuzmitu13
  • cách đây 2 tháng

  Thank You!

  • cách đây 2 tháng
 • mariaelenahawkin
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  like this one, remove fax line and make font slightly bigger.

  • cách đây 2 tháng