C# MVC Time-Tracking App Development

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 2
 • Người chiến thắng: iamrushil

Tóm tắt cuộc thi

I am seeking an experienced C# MVC developer to create a simple clock-in/clock-out application. The app needs to needless to say, seamlessly run in the background to capture the URLs visited by the user.

Key Features:
1. User Authentication: The app should allow users to log in using their google workspace email and password. Strong security measures should be implemented to protect user data. Using google authentication.
2. Browser Compatibility: The app should be capable of tracking URL data across all browsers used by the individual without bias.
3. Data Capture: The app should capture the full exact URL of the sites visited by the user and timestamp each visit.

Skills and Experience:
- Profound knowledge and proven experience in C# and MVC
- Strong understanding of user authentication methods
- Experience in developing browser compatibility apps
- Excellent skills in data capture techniques and timestamping
In your proposal, kindly provide a brief summary of your experience and tell me about a similar project you've completed. Looking forward to your bid.


Create a simple clock-in/clock-out c# mvc app that captures the clock in and clock out, timestamps and continues to run in the background to capture the URLs that the user visits with timestamps for each. Captures stopped when the users clock out. All data should be stored in Google sheets.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!