Chocolate business logo

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 658

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo for a chocolate business called: Sammy's Chocolates. We are a handcrafted chocolate bonbon and truffle business. The ideal logo will be in a sophisticated font style with jewel colors. This logo will be used on stickers and labels that will be put on packaging.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  Sir you need vector fill ? Kindly message me i send this free for you ..

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  Sir you need vector fill ? Kindly message me i send this free for you ..

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  Sir you need vector fill ? Kindly message me i send this free for you ..

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  Sir you need vector fill ? Kindly message me i send this free for you ..

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  Sir you need vector fill ? Kindly message me i
  send this free for you ..

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  sir kindly message me

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  sir kindly message me

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  sir kindly message me

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  sir kindly message me

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  sir kindly message me

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  sir kindly message me

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  sir kindly message me sir kindly message me sir kindly message me sir kindly message me sir kindly message me sir kindly message me sir kindly message me sir kindly message me sir kindly message me sir kindly message me

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 2 tuần

  sir kindly message me

  • cách đây 2 tuần
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  sir kindly win #599

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  sir kindly win #599

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  .KINDLY CHECK #693

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  SIR CHECK MY ENTRY

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  check #684

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  check #684

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  check #684

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  check #684

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  check #684

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  check #684

  • cách đây 1 tháng
 • sharminnaharm
  sharminnaharm
  • cách đây 1 tháng

  #682 , #683

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #599 ANY CHANGE LATE ME KNOW

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #599 ANY CHANGE LATE ME KNOW

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #599 ANY CHANGE LATE ME KNOW

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #599 ANY CHANGE LATE ME KNOW

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #599 ANY CHANGE LATE ME KNOW

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #599 ANY CHANGE LATE ME KNOW

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #599 ANY CHANGE LATE ME KNOW

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  KINDLY CHECK #599 ANY CHANGE LATE ME KNOW

  • cách đây 1 tháng
 • Arafat199707
  Arafat199707
  • cách đây 1 tháng

  please check #643

  • cách đây 1 tháng
 • Arafat199707
  Arafat199707
  • cách đây 1 tháng

  Please check #642

  • cách đây 1 tháng
 • Zaibk823
  Zaibk823
  • cách đây 1 tháng

  Check #640

  • cách đây 1 tháng
 • archowdhury585
  archowdhury585
  • cách đây 1 tháng

  Please Sir, check my entry......... #603 ........................ #605
  I hope you like this, let me know if you need any change...

  • cách đây 1 tháng
 • archowdhury585
  archowdhury585
  • cách đây 1 tháng

  Please Sir, check my entry......... #603 ........................ #605
  I hope you like this, let me know if you need any change...

  • cách đây 1 tháng
 • archowdhury585
  archowdhury585
  • cách đây 1 tháng

  Please Sir, check my entry......... #603 ........................ #605
  I hope you like this, let me know if you need any change...

  • cách đây 1 tháng
 • archowdhury585
  archowdhury585
  • cách đây 1 tháng

  Please Sir, check my entry......... #603 ........................ #605
  I hope you like this, let me know if you need any change...

  • cách đây 1 tháng
 • archowdhury585
  archowdhury585
  • cách đây 1 tháng

  Please Sir, check my entry......... #603 ........................ #605
  I hope you like this, let me know if you need any change...

  • cách đây 1 tháng
 • Engineershahed
  Engineershahed
  • cách đây 1 tháng

  #604

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!