Freelancer: satishandsurabhi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Christmas Greeting

Please check my entry and update your feedback. Thanks.

Bài tham dự cuộc thi #172 cho                         Christmas Greeting
Bài tham dự #172

Bảng thông báo công khai

 • kingmeenterprise
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  change to navy blue background

  • cách đây 3 tháng
  1. satishandsurabhi
   satishandsurabhi
   • cách đây 3 tháng

   Hi, Thanks for update and sorry for late reply. Contest is pending now so we can not uploaded here . Please download this link. https://drive.google.com/file/d/1QlI95JTCL3l7bOx04XzmVEqvQIi_I3Y8/view?usp=share_link

   • cách đây 3 tháng
 • graphixstudioo
  graphixstudioo
  • cách đây 3 tháng

  Check entry #178 with navy blue background. Hope you like that. Thank you

  • cách đây 3 tháng
  1. satishandsurabhi
   satishandsurabhi
   • cách đây 3 tháng

   Nice copy @Muhammad S.

   • cách đây 3 tháng
 • kingmeenterprise
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Change background to navy blue

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...