Clothing Brand Design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $250
 • Các bài thi đã nhận: 1598
 • Người chiến thắng: MDFerdaus007

Tóm tắt cuộc thi

Please create a unique and eye-catching hoodie design for our cannabis company, Bonsai, in Colorado, USA. The idea is to make an image out of the 'B' attached! We're looking for something colorful / not black or grey! The design will be in the 'negative' space, like the B_Concept photo attached. No Yetis tho please!!

Specific Type of Clothing Design: Hoodie design
Style/Theme: Yes, I have a specific style/theme in mind

Skills and Experience:
- Experience in T-shirt design
- Strong understanding of current fashion trends
- Ability to create original and creative designs that appeal to a wide range of customers
- Knowledge of various printing techniques and how they affect the final product

Requirements:
- Create a hoodie design that aligns with my specific style/theme
- Design should be visually appealing and stand out from competitors

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!