Code a Yetishare - Advanced API Plugin -- 2

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €100
 • Các bài thi đã nhận: 4
 • Người chiến thắng: miniikas

Tóm tắt cuộc thi

Script: [login to view URL]

The standard api could be found under
[login to view URL] (Note a key must be installed that the api works)

Here is the source code of the /api/[login to view URL]
[login to view URL]

I need a plugin, where members can:
create api key
change/generate a new api key


api functions for members:
*upload files
*remote upload
*change file name
*check file info of own files(name, size, online/offline status)
*delete file

api functions for webmaster (webmaster must request a own API key. simply called "webmaster api key")
*check file info for all files of all members (name, size, online/offline status)


System should track:
*Refer of the last 30 days (IP, domainname, system, all what is possible) + Option to disable tracking by admin
*Same tracking for "webmaster api" + track the hits (how many request each day make a webmaster)

Admin functions:

*disable api key (member and webmaster)
*approve webmaster api key requests (webmaster should simply request a api key + domain info)

Attention ( I do not know how the API-Key of the yetishare system works. Maybe you have to contact the script developer ([login to view URL]) or develope a new own API

Its up to you

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!