Freelancer: DesignbyUmna
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cold hearted

Hello, I'm Umna. I am a graphic designer. I've added logo to the picture as you instructed. Hope you'll like it. Thank u.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      53
                     cho                       Cold Hearted: Print idea for my clothing brand
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.