company logo - 28/11/2023 11:02 EST

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €15
 • Các bài thi đã nhận: 568

Tóm tắt cuộc thi

Title:
Logo Design for EUROPOWER Wholesale Business

Description:

I am looking for a professional logo design for my wholesale trade company, EUROPOWER. Our company specializes in wholesale distribution with a broad range of products. The logo should reflect the strong, reliable, and professional image of our company.

Expected Design Features:

Strong and modern design
A powerful symbol representing trade
EUROPOWER text should be clear and legible

General Requirements:
Must be delivered in vector format.
Should adapt well to various backgrounds including BLACK&WHITE
Easily adaptable for MOBILE APP icon
All relevant fonts and source files should be provided.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!