Company page Design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 25
 • Người chiến thắng: ChaYanDee

Tóm tắt cuộc thi

We need the design of a company page on our website in adobe xd.
Attached are the data that we have and here are some of the examples you can get inspiration from(not to copy).
Design 1: https://preview.themeforest.net/item/friendbook-social-network-social-media-community-ui-toolkit-responsive-html-template/full_screen_preview/32425076?_ga=2.88692376.2097031668.1631895172-686260111.1631895172
Design 2: https://html.crumina.net/html-olympus/12-FavouritePage.html

Design 3: https://preview.themeforest.net/item/cirkle-social-networking-html-template/full_screen_preview/30337595?_ga=2.28998079.2097031668.1631895172-686260111.1631895172

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Good work !!”

Hình ảnh hồ sơ farisguissou, Taiwan.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Sandaruwan93
  Sandaruwan93
  • cách đây 1 tháng

  You Need a design of a social medial platform, right ?

  • cách đây 1 tháng
 • JegorBabak
  JegorBabak
  • cách đây 1 tháng

  Hello Sir, can you please provide more info about your company (there is no info in your attachment file)? So it will help me to create the most fit design for you.

  • cách đây 1 tháng
  1. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   check again

   • cách đây 1 tháng
  2. JegorBabak
   JegorBabak
   • cách đây 1 tháng

   great, thank you a lot!

   • cách đây 1 tháng
 • kugry
  kugry
  • cách đây 1 tháng

  I think the file attachment is the wrong file, it's just a screenshot of a presentation.

  • cách đây 1 tháng
  1. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   updated the attachment

   • cách đây 1 tháng
  2. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   updated

   • cách đây 1 tháng
 • khimadri66
  khimadri66
  • cách đây 1 tháng

  I think the file attachment is the wrong file . Please send PDF file , not Screenshot. Thank you

  • cách đây 1 tháng
  1. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   updated

   • cách đây 1 tháng
 • kugry
  kugry
  • cách đây 1 tháng

  The file attachment is still the wrong file.

  • cách đây 1 tháng
  1. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   updated

   • cách đây 1 tháng
 • Designedbyza
  Designedbyza
  • cách đây 1 tháng

  Hi, Dear contest holder, The design brief you attached is not functional, it is just a screenshot of brief slides. Can please update the right information or brief file, It will help the designers to move forward in the right direction. Best Regards

  • cách đây 1 tháng
  1. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   updated

   • cách đây 1 tháng
 • meenumaurya105
  meenumaurya105
  • cách đây 1 tháng

  your need a XD file

  • cách đây 1 tháng
  1. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   yeah

   • cách đây 1 tháng
 • owen2018
  owen2018
  • cách đây 1 tháng

  html is ok ???

  • cách đây 1 tháng
  1. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   No just design adobe xd

   • cách đây 1 tháng
 • rahmatullahmd374
  rahmatullahmd374
  • cách đây 1 tháng

  Please include your company logo. Tell us more about your company. Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • muhammadhari336
  muhammadhari336
  • cách đây 1 tháng

  Hello! I would be needing some more specific details from you. Do you have some time for us? I am preparing two proposals for you. Looking forward to your response. #7

  • cách đây 1 tháng
  1. muhammadhari336
   muhammadhari336
   • cách đây 1 tháng

   I want to send a docx to you.Is it possible? Do you have some time for us? Probably via a Chat.

   • cách đây 1 tháng
  2. farisguissou
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 1 tháng

   Send a chat then

   • cách đây 1 tháng
 • muhammadhari336
  muhammadhari336
  • cách đây 1 tháng

  I want to send a docx to you.Is it possible? Do you have some time for us? Probably via a Chat. #7

  • cách đây 1 tháng
  1. muhammadhari336
   muhammadhari336
   • cách đây 1 tháng

   I want to propose one custom design but an excellent one.Hope you have some time for us.Thanks #7

   • cách đây 1 tháng
  2. muhammadhari336
   muhammadhari336
   • cách đây 1 tháng

   Are you there?

   • cách đây 1 tháng
 • muhammadhari336
  muhammadhari336
  • cách đây 1 tháng

  #7 ?

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!