Concept Art for existing 3D space ship model for SciFi Game

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: €70
  • Các bài thi đã nhận: 15
  • Người chiến thắng: vikasjain06

Tóm tắt cuộc thi

iOS Games, Germany

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“All Okay, has done concept art and 3d model, more than required. Did improvements on the model as wanted.”

Hình ảnh hồ sơ thegering, Germany.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • WintryGrey
    WintryGrey
    • cách đây 8 năm

    Hi, check out my entries here: #18 #19
    Please rate it and give me a feedback!
    Thanks,
    WintryGrey

    • cách đây 8 năm
  • stuningdesigns
    stuningdesigns
    • cách đây 8 năm

    what about #17 sir ?

    • cách đây 8 năm
    1. thegering
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 8 năm

      Nice!

      • cách đây 8 năm
  • vikasjain06
    vikasjain06
    • cách đây 8 năm

    Please check out #4 #5 & Feedback me.

    • cách đây 8 năm
    1. thegering
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 8 năm

      Is it one continuous mesh?

      • cách đây 8 năm
    2. vikasjain06
      vikasjain06
      • cách đây 8 năm

      Yes, It is a continuous mesh however if you are looking after something different thing or model. Please do let me know and i will make it according to your requirement.Pleasure to make you an acquaintance.

      • cách đây 8 năm
  • stuningdesigns
    stuningdesigns
    • cách đây 8 năm

    #16

    • cách đây 8 năm
  • Vladimir83
    Vladimir83
    • cách đây 8 năm

    I did a quick sketch because I just couldnt resist it :)

    • cách đây 8 năm
    1. thegering
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 8 năm

      I like to see other work you have done

      • cách đây 8 năm
    2. Vladimir83
      Vladimir83
      • cách đây 8 năm

      Of course, will send work samples on your blog.

      • cách đây 8 năm
  • Michael45
    Michael45
    • cách đây 8 năm

    hello any chance we could get the model in .obj or .3ds?

    • cách đây 8 năm
    1. thegering
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 8 năm

      http://blog.world-of-towers.com/wp-content/uploads/2012/02/BuildShip.obj

      • cách đây 8 năm
  • Michael45
    Michael45
    • cách đây 8 năm

    Vladimir #1 is a 5 star job, it looks amazing!!!

    • cách đây 8 năm
    1. Vladimir83
      Vladimir83
      • cách đây 8 năm

      Thank you Michael, these things are such fun to do :)

      • cách đây 8 năm
  • perthdesigns
    perthdesigns
    • cách đây 8 năm

    I did a quick one without too much details to see if you like the colour.

    • cách đây 8 năm
    1. thegering
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 8 năm

      I would like a grey,blue or green color more.

      • cách đây 8 năm
  • kadife
    kadife
    • cách đây 8 năm

    are they LightWave ?

    • cách đây 8 năm
    1. thegering
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 8 năm

      They are Blender

      • cách đây 8 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!