Concevez un logo for XPC Montreal WEBSITE.

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $150
 • Các bài thi đã nhận: 54
 • Người chiến thắng: arteq04

Tóm tắt cuộc thi

We need a new logo inspired by the old logo on the PSD file. We would like to integrate better the logo on the main page. You can change all the top banner including the menu buttons. You could also keep the same logo, just need to integrate it better.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • arteq04
  arteq04
  • cách đây 4 năm

  do not used my logo concept!!!

  • cách đây 4 năm
  1. rajkumar9871
   rajkumar9871
   • cách đây 4 năm

   congratulation arteq

   • cách đây 4 năm
  2. arteq04
   arteq04
   • cách đây 4 năm

   thank you! :-)

   • cách đây 4 năm
 • narendrapatil123
  narendrapatil123
  • cách đây 4 năm

  http://99designs.com/logo-design/store/25538

  Copied Content..

  I Will Forward This Logo To That Company..R We Fools To Make Another Logo For You..?????

  • cách đây 4 năm
  1. arteq04
   arteq04
   • cách đây 4 năm

   manish997, who is "Shame" now!!! ha...!

   • cách đây 4 năm
  2. arteq04
   arteq04
   • cách đây 4 năm

   good work narendrapatil123!!!

   • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please also have a look on #85

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please check #68 & #66

  • cách đây 4 năm
 • Jun01
  Jun01
  • cách đây 4 năm

  ..................................#83, thanks........................................

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Hi Contest Holder,

  Please declare the winner or comment if you want any changes.

  • cách đây 4 năm
 • arteq04
  arteq04
  • cách đây 4 năm

  Freelancersanjib don't waste your time!!!......this not a good contest!!! have already winner here. they play us!!!!

  • cách đây 4 năm
  1. Freelancersanjib
   Freelancersanjib
   • cách đây 4 năm

   Thanks for your advice Mr. arteq04. I don't have any problem if I got rejected.

   • cách đây 4 năm
 • pblegault
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  warmster will not win anyway

  • cách đây 4 năm
 • pblegault
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  arteq04 what is your problem?

  • cách đây 4 năm
  1. arteq04
   arteq04
   • cách đây 4 năm

   i mean entry #9 is my idea!!!

   • cách đây 4 năm
  2. arteq04
   arteq04
   • cách đây 4 năm

   in the end, mistery warmster in the winner! i am right? you know what i mean!

   • cách đây 4 năm
 • vitorteixeira
  vitorteixeira
  • cách đây 4 năm

  Please check #71 ... thanks

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please look at #70

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please have a lookat #68

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please have a look at #66 & #67

  • cách đây 4 năm
 • rajkumar9871
  rajkumar9871
  • cách đây 4 năm

  hi sir please check #64, #65. thanks

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please have a look at #63

  • cách đây 4 năm
 • arteq04
  arteq04
  • cách đây 4 năm

  i stop submitting my entries!!!

  • cách đây 4 năm
 • vitorteixeira
  vitorteixeira
  • cách đây 4 năm

  Please check #60 ... thanks

  • cách đây 4 năm
 • arteq04
  arteq04
  • cách đây 4 năm

  in the end warmster is the winner! please check the profile of warmster, got already they want for the logo " that is my entry #9 that is used it by mistery warmster and they only play the menu bar."

  • cách đây 4 năm
 • YONWORKS
  YONWORKS
  • cách đây 4 năm

  Please, check #59 ... I´m waiting your feedback. Thanks.

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please have a look on #57

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please also have a look at #54 & #55

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Also have a look at #53

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please just have a look at #52

  • cách đây 4 năm
 • engrofood700
  engrofood700
  • cách đây 4 năm

  #51

  • cách đây 4 năm
 • vitorteixeira
  vitorteixeira
  • cách đây 4 năm

  Please check #49 ... thanks

  • cách đây 4 năm
 • arteq04
  arteq04
  • cách đây 4 năm

  you too rajkumar9871, do your own concept!!! who is next want to copy from my entry #9 ? you think that is fair? show it your own idea!!! and if you win this contest by using other logo idea, how do you feel?

  • cách đây 4 năm
  1. rajkumar9871
   rajkumar9871
   • cách đây 4 năm

   you are right arteq04, but you see my logo i change tool icon............ ...

   • cách đây 4 năm
 • narendrapatil123
  narendrapatil123
  • cách đây 4 năm

  #41

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Do you have any concept for your logo ? I mean , what your logo should to say ?

  • cách đây 4 năm
  1. Freelancersanjib
   Freelancersanjib
   • cách đây 4 năm

   Ohh Yess.. you are right arteq04, #16 used my header right side panel too from #4

   • cách đây 4 năm
  2. arteq04
   arteq04
   • cách đây 4 năm

   yes! some of graphic designer want to get instant $150!!!

   • cách đây 4 năm
 • arteq04
  arteq04
  • cách đây 4 năm

  hi contest holder, this is my own concept #26 #28 , but #16 they copied my design from my entry #9 ???? please contest holder do something about this!!!

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please check #30

  • cách đây 4 năm
 • Freelancersanjib
  Freelancersanjib
  • cách đây 4 năm

  Please have a look on #21

  • cách đây 4 năm
 • engrofood700
  engrofood700
  • cách đây 4 năm

  #19

  • cách đây 4 năm
 • rajkumar9871
  rajkumar9871
  • cách đây 4 năm

  hi sir please check #18. thanks

  • cách đây 4 năm
 • engrofood700
  engrofood700
  • cách đây 4 năm

  i hope you look at this.#17

  • cách đây 4 năm
 • rajkumar9871
  rajkumar9871
  • cách đây 4 năm

  hi sir please check improve logo #15. thanks

  • cách đây 4 năm
 • pblegault
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  I LIKE THE UPPER LOGO OF THE NUMBER 9, I LIKE ALSO THE MENU BAR IN GRAY ( NUMERO 4 ) BUT I DONT WANT ANY MODIFICATION AFTER THE MENU BAR.

  • cách đây 4 năm
 • pblegault
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  to post a file

  • cách đây 4 năm
 • pblegault
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  i would like to post a file , it is possible to get any email?

  • cách đây 4 năm
 • rajkumar9871
  rajkumar9871
  • cách đây 4 năm

  hi sir please check #12, #13, #14 . thanks

  • cách đây 4 năm
 • pblegault
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  PLEASE PUT THE LOGO IN THE PSD FILE. I WANT TO SEE WITH THE WEBSITE , NOT ONLY THE LOGO. THANK YOU

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!