Concevez un logo/icon and splashcreen for an mobile app

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 10
 • Người thắng cuộc: FollowMotionG

Tóm tắt cuộc thi

Here is a sketch for the app. It represents a series of simple orange/yellow silhouette (human forms) which represents something like a sun.

Right in the middle, the name should be engraved in an elegant but modern font. General rendering should be  pretty close to something like the draw something logo attached.

We will need for website
-1 logo for the website

-1 splashcreen for iphone 5 and 4 format , 640 x 1136 and 640 x 960
-1 icon 1024x1024, 114 x 114, 57x57

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“tres bon freelancer”

Hình ảnh hồ sơ senjy, France.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!