Content Writing for a JV in the Gold IRA Niche

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $90
 • Các bài thi đã nhận: 2

Tóm tắt cuộc thi

Hi, I´m looking for a business partner for a new site I´m creating in the Gold investing/Gold Ira niche.

As for me, I am a expert online marketer and I have no problem ranking for the most profitable keywords like Gold Ira.

The content writer will get 30% of all earned commissions. The average commission for this program is $1500.

The content writer will have to write between 20 and 40 pages of content but will ultimately have to write as much as necessary.

The content writer must have knowledge in Gold investing/ Gold Ira
The content writer must be fluent in english
The content writer must have access to skype or Google Hangouts for weekly meetings
The content writer must be able to engage with the objective public through his/her writing and must have basic knowledge in SEO and conversion psychology.

Most importantly...

The content writer must have an entrepreneur spirit and must be responsible, dedicated and hard working.

Please only apply if you fit the profile

P.S. I am not paying anything for this contest.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!