COOL PROJECT: Video for real estate agency

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €190
 • Các bài thi đã nhận: 110
 • Người chiến thắng: saifuddin7354

Tóm tắt cuộc thi

We need a 30 sec video for youtube with the following text:

Find your dream property in North Cyprus

To live in Cyprus or as investemt with up to 100% return

No commission - Click for more

(the website is: commission-free-property .com)

Use some of these videos please:


https://drive.google.com/file/d/16g13cue0kAkF5ocsFH4P4o4HyvckF7xW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lua1tZfKVYyoi1inGL1LiYeznt_wK0l2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19Mmt-VRFssX1stiB6v2VrhAIbCaCxOtn/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1ucsy15YF0CID0fn8YGpIlv6n93MjHAkJ/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1RHFOwWM9BASf7ABg7RavwhZoUrruBsyM/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1caoS3xC_2BZq5DmLhI_pZ00w_Z8Bek6J/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1AIwcy_Qc8zgnhIwW5_1pwuhX9AZinRMp/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1-k7joX0Ht35MnzupHYpjaAXeaEvngLJe/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1Uclm9RIwWUI21WYMzdLJ_IK278NAKcvd/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1d-BGjDwEylVC2op4hqUlTp2JNh2-3qKQ/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1U7HoDx9Lg44E2wbsUqvdvZRicazMGysD/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1j_xV2_3pDwf-0CH5EtoUQU1bVZLCR7vx/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1hkX0kjsmlsipsGSZ_NZ16piqiyYTmsFI/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1CrJx5l17mY6f_yJDuHygWB2fjy0Qo2NJ/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1fKosLom_Hg0kqU9fyMMJKpea0zxVEi0l/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1n-rlyvqBIu1WYRWZSAYL-5FpIdFlI8Bj/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1ahXHWD_-0Vl-rzhiW1p-S_eYy-uJJq3a/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/12L-7G_vHCEMnRQzxQFWD2RWdsf4xpVr2/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1d93MdZU29VxznGF3EaSREYkuzUxTl1uF/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1ccf0oflvqg1yNigLtwVBqUzI3VKHguhv/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1EhPQTLAispR3Jd3XM26uZKTBPyvEANtl/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1JiUU8ZJ3wWuiYKMbYkrl4oKra56LRyvl/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1wiZJgmkByKBdH-5LPjvL2WMTrAvlC1Vc/view?usp=drive_link

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Saifuddin did a good job”

Hình ảnh hồ sơ onsearch73, Turkey.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • RazorRamon
  RazorRamon
  • cách đây 2 tháng

  Please check entry #33

  • cách đây 2 tháng
 • durgeshs218
  durgeshs218
  • cách đây 2 tháng

  Please check #29

  • cách đây 2 tháng
 • Fimo0o
  Fimo0o
  • cách đây 2 tháng

  marhaba, #9

  • cách đây 2 tháng
 • eduralive
  eduralive
  • cách đây 2 tháng

  Please check entries #111 and #112 by Sibu B. There is slight changes with the video graphics for both the work. Thank you for the opportunity.

  • cách đây 2 tháng
 • evogroups
  evogroups
  • cách đây 2 tháng

  please check #73

  • cách đây 2 tháng
 • hardiksolankigd
  hardiksolankigd
  • cách đây 2 tháng

  Please have a look at #91 video. I have given it a property ad style cinematic look.

  • cách đây 2 tháng
 • AqdasMujahid
  AqdasMujahid
  • cách đây 2 tháng

  Hello, Kindly check entry #98 . Thank You!

  • cách đây 2 tháng
 • sepidehmzii
  sepidehmzii
  • cách đây 2 tháng

  #extended

  • cách đây 2 tháng
 • labibhaque632
  labibhaque632
  • cách đây 2 tháng

  #extended

  • cách đây 2 tháng
 • evogroups
  evogroups
  • cách đây 2 tháng

  please check #73

  • cách đây 2 tháng
 • tanvirahamade21
  tanvirahamade21
  • cách đây 2 tháng

  Hi, Entry #79 ,1/ I add your website screen record video with pc!(just watch video last seen) 2/ Video footage Colour grading.
  Hope you are well. Please watch the video. I hope you like it. I added voice-over. Your any changes tell me and can make any changes. Thank you.
  #extended #sealed #increaseprize

  • cách đây 2 tháng
 • sepidehmzii
  sepidehmzii
  • cách đây 2 tháng

  #extended

  • cách đây 2 tháng
 • hardiksolankigd
  hardiksolankigd
  • cách đây 2 tháng

  Hello, Could you please check #91 ,
  Hey, I've edited your video as per your brief. Could you please give it a watch once & let me know your Feedback. I've Keep that in Mind that this Video is Short & should not have that Much Text into the Video so I've kept it less text Heavy & more visual of the Property with Cinematic Music & video cuts

  • cách đây 2 tháng
 • NtusTej
  NtusTej
  • cách đây 2 tháng

  Please kindly check entry #86 Thank you :D

  • cách đây 2 tháng
 • Ebaditor
  Ebaditor
  • cách đây 2 tháng

  Hey, Check it out. Entry #69 for 30 second real estate video (North Cyprus)

  • cách đây 2 tháng
 • adityabanik673
  adityabanik673
  • cách đây 2 tháng

  pls rate #64

  • cách đây 2 tháng
 • ahmadzain0808198
  ahmadzain0808198
  • cách đây 2 tháng

  do not close it earlier , pls

  • cách đây 2 tháng
 • Ebaditor
  Ebaditor
  • cách đây 2 tháng

  Check entry #69 for 30 second real estate video (North Cyprus\)

  • cách đây 2 tháng
 • jameswoo360
  jameswoo360
  • cách đây 2 tháng

  Please view and comment on my entry #78

  • cách đây 2 tháng
 • fneish1994sh16
  fneish1994sh16
  • cách đây 2 tháng

  Working!

  • cách đây 2 tháng
 • evogroups
  evogroups
  • cách đây 2 tháng

  please check #73

  • cách đây 2 tháng
 • art4rkashif
  art4rkashif
  • cách đây 2 tháng

  Please Check my Entry #60

  • cách đây 2 tháng
 • LKAnimations4U
  LKAnimations4U
  • cách đây 2 tháng

  Check my Entry #59

  • cách đây 2 tháng
 • jameswoo360
  jameswoo360
  • cách đây 2 tháng

  Please view and comment on my entry #51

  Tq.

  • cách đây 2 tháng
 • DanoDesigns
  DanoDesigns
  • cách đây 2 tháng

  kindly wait my creative entry.

  • cách đây 2 tháng
 • rajahumzajaved
  rajahumzajaved
  • cách đây 2 tháng

  Please Check my Entry #45

  • cách đây 2 tháng
 • informationcmn
  informationcmn
  • cách đây 2 tháng

  Check my Entry # 44

  • cách đây 2 tháng
 • Suryaismanto
  Suryaismanto
  • cách đây 2 tháng

  please check my entry #39

  • cách đây 2 tháng
 • pigycody
  pigycody
  • cách đây 2 tháng

  Dear contest holder....Please dont close the contest......working on it

  • cách đây 2 tháng
 • dzomzom
  dzomzom
  • cách đây 2 tháng

  please check #37

  • cách đây 2 tháng
 • LUSAMOJO
  LUSAMOJO
  • cách đây 2 tháng

  Please don't close early

  • cách đây 2 tháng
 • LKAnimations4U
  LKAnimations4U
  • cách đây 2 tháng

  I'm creating your video.

  • cách đây 2 tháng
 • durgeshs218
  durgeshs218
  • cách đây 2 tháng

  Please Check #29

  • cách đây 2 tháng
 • tanzylekarim
  tanzylekarim
  • cách đây 2 tháng

  Working on it, A humble request Pls wait for my entry

  • cách đây 2 tháng
 • zrama1997
  zrama1997
  • cách đây 2 tháng

  Please check #24

  • cách đây 2 tháng
 • durgeshs218
  durgeshs218
  • cách đây 2 tháng

  DON'T CLOSE THE CONTEST EARLY, BEFORE GIVEN TIME

  • cách đây 2 tháng
 • shamskhan2915
  shamskhan2915
  • cách đây 2 tháng

  #check22

  • cách đây 2 tháng
 • Fimo0o
  Fimo0o
  • cách đây 2 tháng

  Hi, #9

  • cách đây 2 tháng
 • Arunachalam1011
  Arunachalam1011
  • cách đây 2 tháng

  please #20 sir

  • cách đây 2 tháng
 • ramyboctor1978
  ramyboctor1978
  • cách đây 2 tháng

  do not close it earlier , pls

  • cách đây 2 tháng
 • bulbulvedit
  bulbulvedit
  • cách đây 2 tháng

  hallo

  • cách đây 2 tháng
 • ziadhamed7
  ziadhamed7
  • cách đây 2 tháng

  please check #13

  • cách đây 2 tháng
 • dhavalprajapati6
  dhavalprajapati6
  • cách đây 2 tháng

  check #11

  • cách đây 2 tháng
 • Fimo0o
  Fimo0o
  • cách đây 2 tháng

  hello, kindly check #9 and let me know your feedback about it, ty

  • cách đây 2 tháng
 • Fimo0o
  Fimo0o
  • cách đây 2 tháng

  hello, do you need it with or without a voice-over?

  • cách đây 2 tháng
 • MiaSwigi
  MiaSwigi
  • cách đây 2 tháng

  Check #4 and give me feedback please :)
  Thank you very much!

  • cách đây 2 tháng
 • durgeshs218
  durgeshs218
  • cách đây 2 tháng

  don't close the contest early

  • cách đây 2 tháng
 • dhavalprajapati6
  dhavalprajapati6
  • cách đây 2 tháng

  check #1 and please give me feedback sir
  Thank you

  • cách đây 2 tháng
 • adityabanik673
  adityabanik673
  • cách đây 2 tháng

  is it for youtube reels?

  • cách đây 2 tháng
 • dhavalprajapati6
  dhavalprajapati6
  • cách đây 2 tháng

  can you please provide me your logo ?

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!