Covered By Caitlan - Logo

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 369
 • Người chiến thắng: mdsultanhossain7

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for submissions to create a logo for my business. I own an insurance agency that offers auto, home, business and life insurance. We have started branding the business with 'Covered by Caitlan' and would like a logo for merchandise and to include in social media branding. Attached is a photo of our current accent wall at the office. I like the aesthetic and fonts of the current wall but am open to any designs! Would prefer something more neutral and simple yet unique. Thank you!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!