Create a beautiful and elegant logo for my website

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $25
 • Các bài thi đã nhận: 281

Tóm tắt cuộc thi

I have a website that provides 'photo editing services. I don't like my current logo at all. So, I'm looking for a very beautiful and elegant logo for my website. Logo can be with font only, with shapes, or with a combination of font and shapes/design. Logo color and shapes should be related to/represent my service.
Logo should be copyright free and unique

The name of my website is "CLIPPING PATH QUALITY SERVICE"

You're very welcome to show your creativity and ideas.

Looking forward to getting some innovative and elegant logos.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!