Freelancer: Patrickjoseph03
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Second Entry

Hello Here's the second entry with all the updates, hope you'll like it

Bài tham dự #65

Bảng thông báo công khai

 • dgimness
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  AWESOME WORK!

  • cách đây 5 tháng
  1. Patrickjoseph03
   Patrickjoseph03
   • cách đây 5 tháng

   Thank you so much!

   • cách đây 5 tháng