Freelancer: ItzMeJay
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Created 3d animation in blender

https://drive.google.com/drive/folders/1HdEYyLaxu_3oTTd3WDJTFAov5KRlv5Hf?usp=sharing

Bài tham dự cuộc thi #30 cho                         Create a 3D Animated Website Banner
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

 • ItzMeJay
  ItzMeJay
  • cách đây 4 tháng

  Youtube link - https://youtu.be/dEdjPODVQhw

  • cách đây 4 tháng