Bảng thông báo công khai

 • DimanPRO
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Hello! Please make the text the same as on the banner of my channel, and I will choose your intro

  • cách đây 2 tháng
 • DimanPRO
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Cool

  • cách đây 2 tháng