create a label name for electronic music label

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $145
 • Các bài thi đã nhận: 165
 • Người chiến thắng: LuqmanAtWork

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo and a name that uses the number “17” as a base

follows a survey on the number seventeen


Number 17 is made up of numbers 1 and 7. Number 1 represents motivation, leadership, individuality, assertiveness and progress, while number 7 stands for spiritual awakening and enlightenment.


17, music, transcendence, vibration, angels, rhythm, concentration, electronic music discipline, electronic music laboratory

PS- THE COLORS OF OUR PREFERENCE turquoise blue, gold, shades of blue

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Obrigado pelo seu trabalho amigo ”

Hình ảnh hồ sơ thacsmarques, Brazil.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!