1. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích