Create a Step and Repeat Banners

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $50
  • Các bài thi đã nhận: 15
  • Người chiến thắng: sufyanchanda

Tóm tắt cuộc thi

I need a Step and Repeat Banner. Like the Red Carpet´s where celebrities take pictures before an event. I don't have sponsors, that´s why there will be just my logo. But i need something that looks really great with on pictures.
Not just randomly positioned logo, something with taste.

The website is [login to view URL]

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Pleasure to deal with!”

Hình ảnh hồ sơ mlisb0n, Russian Federation.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • designerdesk26
    designerdesk26
    • cách đây 4 năm

    Please have a look on #39 This is a vector design with your website url on it.I will provide all vector Ai,eps,pdf and psd files of this.

    • cách đây 4 năm
  • markusdunn
    markusdunn
    • cách đây 4 năm

    Has this been closed? since one of them says Winner?

    • cách đây 4 năm
  • designerdesk26
    designerdesk26
    • cách đây 4 năm

    Please have a look on #38.It is a full size 2.5 x 2.5 Meter Vector design.

    • cách đây 4 năm
  • designerdesk26
    designerdesk26
    • cách đây 4 năm

    Please have a look on #37. This is a full size 2.5 M x 2.5 M (250cmx250cm) with your website url on it.

    • cách đây 4 năm
  • designerdesk26
    designerdesk26
    • cách đây 4 năm

    Please have a look on #37

    • cách đây 4 năm
  • designerdesk26
    designerdesk26
    • cách đây 4 năm

    #36 is a very good design.It is filled and your logo is High lighted. Your slogan is also high lighted and it looks like a Step and Repeat board.

    • cách đây 4 năm
  • designerdesk26
    designerdesk26
    • cách đây 4 năm

    Please have a look on #36

    • cách đây 4 năm
  • rzvann
    rzvann
    • cách đây 4 năm

    #31

    • cách đây 4 năm
    1. rzvann
      rzvann
      • cách đây 4 năm

      #33 actually

      • cách đây 4 năm
  • rzvann
    rzvann
    • cách đây 4 năm

    #30

    • cách đây 4 năm
  • edstechie
    edstechie
    • cách đây 4 năm

    Please check #34

    • cách đây 4 năm
  • mlisb0n
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Please guys, put somewhere the website URL "angorussia.ru"

    • cách đây 4 năm
  • mlisb0n
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    2.2mx2.5m

    • cách đây 4 năm
  • markusdunn
    markusdunn
    • cách đây 4 năm

    What dimensions do you require?

    • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!