Create Brand Logo

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $10
  • Các bài thi đã nhận: 82
  • Người chiến thắng: Yusuf9029

Tóm tắt cuộc thi

I started a production company called turtle house and I need a logo for it. but the logo style I want is simple and understandable like amazon facebook or instagram.I designed a logo with artificial intelligence and I loved it. but i want to see other alternatives.
●●●These logos do not have to have a turtle and a house - you can think outside of the box as thid is a film production company logo. You can just make text design
Note: maybe you can add camera or production icon somewhere according to your wish

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!