create figma design for a small e-commerce website - 02/06/2023 05:27 EDT

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 17

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a skilled designer to create a Figma design for a small e-commerce website that targets young adults. The website will sell water bottles, so experience in designing for health and fitness products would be ideal. The preferred color scheme for the design is based on a branding file that will be provided via chat.

As such, the ideal candidate should have experience in creating minimalist and natural designs that appeal to young adults. The website design should be user-friendly and easy to navigate, with a focus on showcasing the products and making the purchasing process seamless.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • digibitox
  digibitox
  • cách đây 3 tháng

  https://www.figma.com/file/dJ6OzhY9Fg5AspGpmtUGHI/Aquagenic?type=design&node-id=2%3A16&t=aM7MieWyi4XwZiXu-1

  Dear Client please check #14

  • cách đây 3 tháng
 • yashrajsd
  yashrajsd
  • cách đây 3 tháng

  https://www.figma.com/proto/xox4fdxcbWnyujbteStOKj/Untitled?page-id=0%3A1&type=design&node-id=1-2&viewport=136%2C339%2C0.07&scaling=scale-down-width&starting-point-node-id=1%3A2

  • cách đây 3 tháng
 • yashrajsd
  yashrajsd
  • cách đây 3 tháng

  I have made few changes please check the figma file again for entry #35

  • cách đây 3 tháng
 • yashrajsd
  yashrajsd
  • cách đây 3 tháng

  please check #35 and #37

  • cách đây 3 tháng
 • RINAN TECHNOLOGIES
  RINAN TECHNOLOGIES
  • cách đây 3 tháng

  Kindly check entry #36
  Feedback appreciated

  • cách đây 3 tháng
 • yashrajsd
  yashrajsd
  • cách đây 4 tháng

  Please keep the contest open

  • cách đây 4 tháng
 • mahendrakurmi6
  mahendrakurmi6
  • cách đây 4 tháng

  Please Check the new modify entry #34

  • cách đây 4 tháng
 • mahendrakurmi6
  mahendrakurmi6
  • cách đây 4 tháng

  Please Check the entry #33

  • cách đây 4 tháng
 • Aqbilfakhrul
  Aqbilfakhrul
  • cách đây 4 tháng

  Please check #24 thanks!

  • cách đây 4 tháng
 • WebRimon
  WebRimon
  • cách đây 4 tháng

  Dear Contest Holder, Check It my entries #28 . I will wait For your feedback.

  • cách đây 4 tháng
 • WebRimon
  WebRimon
  • cách đây 4 tháng

  Dear Contest Holder, Check It my entries #25 . I will wait For your feedback.

  • cách đây 4 tháng
 • marufa8226
  marufa8226
  • cách đây 4 tháng

  check my entry#23

  • cách đây 4 tháng
 • drukUIUX
  drukUIUX
  • cách đây 4 tháng

  Hello, if you could view #18. I believe it may be what you are looking for...

  • cách đây 4 tháng
 • digibitox
  digibitox
  • cách đây 4 tháng

  Dear Client please check #14

  • cách đây 4 tháng
 • farukhahmad327
  farukhahmad327
  • cách đây 4 tháng

  #12
  Kindly Review..

  • cách đây 4 tháng
 • farukhahmad327
  farukhahmad327
  • cách đây 4 tháng

  please share the fonts name..

  • cách đây 4 tháng
 • RINAN TECHNOLOGIES
  RINAN TECHNOLOGIES
  • cách đây 4 tháng

  Dear CH,
  Can you share the color theme as you mentioned that you will share via chat?
  Thanks

  • cách đây 4 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!