Bảng thông báo công khai

 • SalamJd
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 tháng

  If you can change font to grey

  • cách đây 6 tháng
 • SalamJd
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 tháng

  Use new image I sent you and shrink it a bit

  • cách đây 6 tháng
 • SalamJd
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 tháng

  If you can shrink circle and make it grey

  • cách đây 6 tháng