Create 2 SVG icons for website in shape of cookie

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €20
 • Các bài thi đã nhận: 40
 • Người chiến thắng: Artsinistic

Tóm tắt cuộc thi

I need to create 2 cookie icons. One for minus and one for plus version.
It should be like a rating of articles with cookies. I need original ideas for this design. (something similar to Reddit rating? or Facebook likes? i will leave it up to your ideas)

Also, i would like to see more of "material design". Less colours, simple design, maybe different shape than my example. Professional look - not children version.

Example:
<div class="cookies plus">
<svg width="30" height="30" xmlns="[login to view URL]" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd"><path d="M12.078 0c6.587.042 11.922 5.403 11.922 12 0 6.623-5.377 12-12 12s-12-5.377-12-12c3.887 1.087 7.388-2.393 6-6 4.003.707 6.786-2.722 6.078-6zm1.422 17c.828 0 1.5.672 1.5 1.5s-.672 1.5-1.5 1.5-1.5-.672-1.5-1.5.672-1.5 1.5-1.5zm-6.837-3c1.104 0 2 .896 2 2s-.896 2-2 2-2-.896-2-2 .896-2 2-2zm11.337-3c1.104 0 2 .896 2 2s-.896 2-2 2-2-.896-2-2 .896-2 2-2zm-6-1c.552 0 1 .448 1 1s-.448 1-1 1-1-.448-1-1 .448-1 1-1zm-9-3c.552 0 1 .448 1 1s-.448 1-1 1-1-.448-1-1 .448-1 1-1zm13.5-2c.828 0 1.5.672 1.5 1.5s-.672 1.5-1.5 1.5-1.5-.672-1.5-1.5.672-1.5 1.5-1.5zm-15-2c.828 0 1.5.672 1.5 1.5s-.672 1.5-1.5 1.5-1.5-.672-1.5-1.5.672-1.5 1.5-1.5zm6-2c.828 0 1.5.672 1.5 1.5s-.672 1.5-1.5 1.5-1.5-.672-1.5-1.5.672-1.5 1.5-1.5zm-3.5-1c.552 0 1 .448 1 1s-.448 1-1 1-1-.448-1-1 .448-1 1-1z"/></svg>
</div>
<div class="cookies minus">
<svg width="30" height="30" xmlns="[login to view URL]" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd"><path d="M23.999 12.149c-.049 3.834-1.893 7.223-4.706 9.378-1.993 1.53-4.485 2.449-7.198 2.473-6.464.057-12.051-5.107-12.095-12 3.966 1.066 7.682-1.993 6-6 4.668.655 6.859-2.389 6.077-6 6.724.064 11.999 5.542 11.922 12.149zm-15.576-4.123c-.065 3.393-2.801 5.868-6.182 6.166 1.008 4.489 5.015 7.807 9.759 7.807 5.262 0 9.576-4.072 9.97-9.229.369-4.818-2.755-9.357-7.796-10.534-.277 2.908-2.381 5.357-5.751 5.79zm5.077 8.974c.828 0 1.5.672 1.5 1.5s-.672 1.5-1.5 1.5-1.5-.672-1.5-1.5.672-1.5 1.5-1.5zm-5.5-2.853c1.104 0 2 .896 2 2s-.896 2-2 2-2-.896-2-2 .896-2 2-2zm10-2.147c1.104 0 2 .896 2 2s-.896 2-2 2-2-.896-2-2 .896-2 2-2zm-5 0c.552 0 1 .448 1 1s-.448 1-1 1-1-.448-1-1 .448-1 1-1zm2.5-5c.828 0 1.5.672 1.5 1.5s-.672 1.5-1.5 1.5-1.5-.672-1.5-1.5.672-1.5 1.5-1.5zm-12.5 0c.552 0 1 .448 1 1s-.448 1-1 1-1-.448-1-1 .448-1 1-1zm-1.5-4c.828 0 1.5.672 1.5 1.5s-.672 1.5-1.5 1.5-1.5-.672-1.5-1.5.672-1.5 1.5-1.5zm6-2c.828 0 1.5.672 1.5 1.5s-.672 1.5-1.5 1.5-1.5-.672-1.5-1.5.672-1.5 1.5-1.5zm-3.5-1c.552 0 1 .448 1 1s-.448 1-1 1-1-.448-1-1 .448-1 1-1z"/></svg>
</div>
<div>
<b>15</b>
</div>

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • anshalahmed17
  anshalahmed17
  • cách đây 1 tháng

  #54

  • cách đây 1 tháng
 • Artsinistic
  Artsinistic
  • cách đây 1 tháng

  #53 entry

  • cách đây 1 tháng
 • rahulbisht28
  rahulbisht28
  • cách đây 1 tháng

  Please check my Entry #51 and give your opinion.

  • cách đây 1 tháng
 • Artsinistic
  Artsinistic
  • cách đây 1 tháng

  hello! i have the svg file too .. knock me if you want

  • cách đây 1 tháng
  1. Artsinistic
   Artsinistic
   • cách đây 1 tháng

   entry #5

   • cách đây 1 tháng
 • Laagu
  Laagu
  • cách đây 1 tháng

  Hello! Please, check my entry #49 . Thank you!

  • cách đây 1 tháng
 • Sanatabasuum
  Sanatabasuum
  • cách đây 1 tháng

  Entry #43

  • cách đây 1 tháng
 • Sanatabasuum
  Sanatabasuum
  • cách đây 1 tháng

  Entry #44

  • cách đây 1 tháng
 • bfarzana963
  bfarzana963
  • cách đây 1 tháng

  #4

  • cách đây 1 tháng
 • bfarzana963
  bfarzana963
  • cách đây 1 tháng

  #3

  • cách đây 1 tháng
 • Sanatabasuum
  Sanatabasuum
  • cách đây 1 tháng

  ok

  • cách đây 1 tháng
 • M4rar
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  Also, i would like to see more of "material design". Less colors, simple design, maybe different shape than my example. Professional look - not children version.

  • cách đây 1 tháng
 • M4rar
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  Separate, SVG format which can be inserted into website :-).

  • cách đây 1 tháng
 • Sanatabasuum
  Sanatabasuum
  • cách đây 1 tháng

  M4rar if you like this then come inbox for files

  • cách đây 1 tháng
 • Sanatabasuum
  Sanatabasuum
  • cách đây 1 tháng

  #guaranteed

  • cách đây 1 tháng
 • arnavbali36
  arnavbali36
  • cách đây 1 tháng

  Would you like them as on pic or seperate?

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!