Create Youtube video ----- Oblivion NPC - 22/07/2021 05:22 EDT

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 19
 • Người chiến thắng: hwxanxan

Tóm tắt cuộc thi

*****Add 20 seconds of black frame at the end of the video

Instructions:

1. Download:
https://youtu.be/cqC9BWXWZDw


2. Make the video look like these examples:

https://www.youtube.com/watch?v=el34jASWaKk&ab_channel=NPC%27sofOblivion
https://www.youtube.com/watch?v=32qaj6ePwnk&ab_channel=NPC%27sofOblivion
https://www.youtube.com/watch?v=-VmGuy7CNDo&ab_channel=NPC%27sofOblivion


4. @ 0:06sec - Add dialogue box:

"Quest added

The townsfolk say they've seen a leprechaun "

I should investigate"


5. @ 0:18 - In Top left corner add writing that says:

"Covid-19 added"

Examples:
https://www.youtube.com/watch?v=jNcEnpYvoag&ab_channel=ITCHYxTR1GGA69 (0:15)
https://www.youtube.com/watch?v=-VmGuy7CNDo&ab_channel=NPC%27sofOblivion (0:27)


6. @ 0:30- Add dialogue box:

"Quest updated

A man from town has decided to join the fight

He claims he has a special weapon."


7. Upload as .mp4*****Add 20 seconds of black frame at the end of the video

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great amazing work by Hermanto. I didn't even need to ask for an edit. The entire video was already perfect”

Hình ảnh hồ sơ ada57e5ac84ebf03, Canada.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!