decentdesigner2 Avatar

Các bài tham dự của Decent Creators

Cho cuộc thi creating a logo

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi creating a logo
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi creating a logo
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi creating a logo
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi creating a logo
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi creating a logo
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi creating a logo
  Đã rút