Freelancer: BrianRegg
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

reef

this is an stl format its 29cm long and the hols are 1.8cm in diametre .


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     3d sculpting of a rock for a reef
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

 • elierissa
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  this is great, but it needs to be more of a flat shelf no more than 2-3 inches thick

  • cách đây 4 tháng
  1. BrianRegg
   BrianRegg
   • cách đây 4 tháng

   please check my latest submit . i adjusted the models .

   • cách đây 4 tháng