Freelancer: CaptainXJ
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Reef Rock

Hello sir, thanks for the contest, wish you the good luck to get your favorite one.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    11
                   cho                     3d sculpting of a rock for a reef
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

 • elierissa
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  nice work, is it STL file?

  • cách đây 2 tháng
  1. CaptainXJ
   CaptainXJ
   • cách đây 2 tháng

   Yes, I exported it as both STL and OBJ, sir.

   • cách đây 2 tháng