3D T Shirt Fabric/Design

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €20
 • Các bài thi đã nhận: 420

Tóm tắt cuộc thi

I have some headings which can be used for inspiration but any type will be acceptable.
Abstract
Tie dye
Famous people
Geometric shapes
Art Quotes
People wearing sunglasses
NASA Nebulas
Buildings
Trees
Neon Text
Brushes
Space

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • rahib8
  rahib8
  • cách đây 1 tháng

  #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #increaseprize #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed #sealed

  • cách đây 1 tháng
 • rahib8
  rahib8
  • cách đây 1 tháng

  PLEASE CHECK MY ENTRY #296 #297 #298 #329 #330 #331 #332 #333 #334 #335 #338 #339 #340 #341 #342 #347 #348 #349 #350 #351 #364 #365 #366 #367 #368 #371 #372 #373 #374 #375 #387 #388 #389

  • cách đây 1 tháng
 • mdtauhidur5
  mdtauhidur5
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #352 #353

  • cách đây 1 tháng
 • ngoedid
  ngoedid
  • cách đây 1 tháng

  contest holder do need these words written on T-Shirt or you need illustrations of these words

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • sharhakimali
  sharhakimali
  • cách đây 1 tháng

  Dear Contest Holder, kindly check3D T Shirt Fabric/Design is high quality professional concept
  and unique designs for you
  #252 #248 #251 #246 #244 #245

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 1 tháng
 • lailabegum885
  lailabegum885
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #234 #235 #236

  • cách đây 1 tháng
 • akaguils
  akaguils
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry! is a render in 3d #226

  • cách đây 1 tháng
 • habiburrahman504
  habiburrahman504
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #208

  • cách đây 1 tháng
 • habiburrahman504
  habiburrahman504
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #209

  • cách đây 1 tháng
 • itskehksha
  itskehksha
  • cách đây 1 tháng

  #177 #178

  • cách đây 1 tháng
 • lailabegum885
  lailabegum885
  • cách đây 2 tháng

  please check my entry #156 #157 #158

  • cách đây 2 tháng
 • nirobhasan01314
  nirobhasan01314
  • cách đây 2 tháng

  please check my entry #103

  • cách đây 2 tháng
 • lailabegum885
  lailabegum885
  • cách đây 2 tháng

  please check my entry #100 #101 #102

  • cách đây 2 tháng
 • Syedamonika
  Syedamonika
  • cách đây 2 tháng

  please check my entry #53

  • cách đây 2 tháng
 • abir357
  abir357
  • cách đây 2 tháng

  #49

  • cách đây 2 tháng
 • alhamramim2
  alhamramim2
  • cách đây 2 tháng

  check my entry #45

  • cách đây 2 tháng
 • Syedamonika
  Syedamonika
  • cách đây 2 tháng

  please check my entry #46

  • cách đây 2 tháng
 • ajaj2713
  ajaj2713
  • cách đây 2 tháng

  Please check my entry #40

  • cách đây 2 tháng
 • mdchankhan1
  mdchankhan1
  • cách đây 2 tháng

  #33 #34 Please check

  • cách đây 2 tháng
 • alia50
  alia50
  • cách đây 2 tháng

  Check My Entry #24 #30

  • cách đây 2 tháng
 • proshantatarafd1
  proshantatarafd1
  • cách đây 2 tháng

  please check #4 #5 #7 #8 #9 #10

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!