Demo of SOAP to REST Proxy

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 1
 • Người chiến thắng: sayansaha986

Tóm tắt cuộc thi

Demo of SOAP to REST proxy.

ListCurrencies function from the following WSDL:

[login to view URL]

Using following SOAP XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="[login to view URL]" xmlns:ns1="urn:EmployeeAvailabilityQuery" xmlns:xsd="[login to view URL]" xmlns:xsi="[login to view URL]" xmlns:ns2="urn:tsoIntegrator" xmlns:SOAP-ENC="[login to view URL]" SOAP-ENV:encodingStyle="[login to view URL]">
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:EmployeeAvailabilityQuery>
<parms_in xsi:type="ns2:userGet">
<api_key xsi:type="xsd:string">tasklabour_mike</api_key>
<api_username xsi:type="xsd:string">[login to view URL]</api_username>
<api_password xsi:type="xsd:string">B7f6!HEWi7jN</api_password>
<api_transaction_id xsi:type="xsd:string"></api_transaction_id>
<query xsi:type="xsd:string">?</query>
</parms_in>
</ns1:EmployeeAvailabilityQuery>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great freelancer! Would work with him again anytime.”

Hình ảnh hồ sơ davissystems, United Kingdom.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!