Freelancer: sharmintusi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

design a banner

Hope you like this Entry. CMYK, 300 Dpi, Ready to print PSD File. If you need any change please inform me.Thank You!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    21
                   cho                     design a banner
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

 • ckimal
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  this is creative .

  • cách đây 2 tháng
  1. sharmintusi
   sharmintusi
   • cách đây 2 tháng

   Thanks for the reply. If you need any change, please feel free to inform me.

   • cách đây 2 tháng