Design a Banner | Adult Shop | AdultCity Home Page Banner

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $90
 • Các bài thi đã nhận: 40
 • Người chiến thắng: dsquarestudio

Tóm tắt cuộc thi

Design a set of 3 banners for an online adult shop.

The banners size must be 701x312 pixels x 3

The banners must be unique, professional and sexy looking. I'll leave the rest to your imagination.

Photoshop files required upon completion.

The banner are required for the Australian online adult shop [login to view URL]

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • viralhariyani
  viralhariyani
  • cách đây 4 năm

  please hv a look entry #19 #21 and #31 #33 , If I win the contest i give you all my banners without watermark and any changes is acceptable i will do it...

  • cách đây 4 năm
 • viralhariyani
  viralhariyani
  • cách đây 4 năm

  please hv a look entry #19 #21 and #31 #33

  • cách đây 4 năm
 • mayerdesigns
  mayerdesigns
  • cách đây 4 năm

  Hi! I made 2 banners. Entry #38 and #39 . If I win the contest I will also create 3rd banner. You can pick me as the winner and we can then continue to work directly :) Also please feel free to ask for revisions. :)

  • cách đây 4 năm
 • freelancerdez
  freelancerdez
  • cách đây 4 năm

  check #37

  • cách đây 4 năm
 • viralhariyani
  viralhariyani
  • cách đây 4 năm

  if u finalize my banner then i happy to give my all other sets of banner that i create in this contest without any other cost (without water mark)

  • cách đây 4 năm
 • viralhariyani
  viralhariyani
  • cách đây 4 năm

  please hv a look entry #19 #21 and #31 #33

  • cách đây 4 năm
 • viralhariyani
  viralhariyani
  • cách đây 4 năm

  viralhariyani viralhariyani x
  please hv a look entry #19 and #21 and #31

  • cách đây 4 năm
 • bellalbellal25
  bellalbellal25
  • cách đây 4 năm

  please provide a feedback entry #22

  • cách đây 4 năm
 • viralhariyani
  viralhariyani
  • cách đây 4 năm

  please hv a look entry #19 and #21

  • cách đây 4 năm
 • friendzone
  friendzone
  • cách đây 4 năm

  Check another Design. I hope you like my design. Please give your feedback. #23 , #24 , #25 , #26 , #27 , #28 , #29 , #30

  • cách đây 4 năm
 • bellalbellal25
  bellalbellal25
  • cách đây 4 năm

  please have a look entry #22

  • cách đây 4 năm
 • bellalbellal25
  bellalbellal25
  • cách đây 4 năm

  please have a look entry #18

  • cách đây 4 năm
 • viralhariyani
  viralhariyani
  • cách đây 4 năm

  Wait for me...i give you my best

  • cách đây 4 năm
 • amitjangid0808
  amitjangid0808
  • cách đây 4 năm

  Wait for me.Please.

  • cách đây 4 năm
 • abuk007
  abuk007
  • cách đây 4 năm

  Dear sir, can you make contest Sealed please? Also i need content for banner.

  • cách đây 4 năm
 • PhotoshopTouchup
  PhotoshopTouchup
  • cách đây 4 năm

  Can you seal this contest?

  • cách đây 4 năm
 • Yappsoft
  Yappsoft
  • cách đây 4 năm

  Do you need a Banner for the home page?

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!