Design a Banner for forum as a signature

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $10
  • Các bài thi đã nhận: 11
  • Người chiến thắng: burhandesign

Tóm tắt cuộc thi

We are wanting a signature designed with our company logo for the panel on forum websites. It would have to have our logo, website link, twitter, facebook links on. Very simple clean banner with a white background, text to match the logo.
Our company logo is attached - Time Communications

The Facebook link is [login to view URL]
Twitter is @TimeTele
Website is [login to view URL]

Under the logo we would like a short line saying "Giving business time to communicate"

If you are interested please get in touch

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Excellent, good communication, happy to make all the changes requested”

Hình ảnh hồ sơ nickcohen, United Kingdom.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • Mrikongkan
    Mrikongkan
    • cách đây 4 năm

    On LOGO "COMMUNICATION" What is the name of font name?

    • cách đây 4 năm
  • Mrikongkan
    Mrikongkan
    • cách đây 4 năm

    Hello, Can you tell me? "COMMUNICATION" What is the name of font name? Please inform me.

    • cách đây 4 năm
  • sabujdc
    sabujdc
    • cách đây 4 năm

    Do you need html banner or PSD Banner ? Only Show facebook logo or Facebook link ?

    • cách đây 4 năm
    1. nickcohen
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      Hi I've added further description to the title - thanks

      • cách đây 4 năm
  • nickcohen
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    The link to our website would be www.time-tele.com
    Thanks

    • cách đây 4 năm
  • nickcohen
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Underneath the company logo can it please say "giving business time to communicate"

    • cách đây 4 năm
  • nickcohen
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    It would need to be a html banner please - the links would need to be a twitter to @TimeTele, and Facebook to https://www.facebook.com/timecommunications

    4Networking is the forum site I would use the banner on, it would need to be for my company Time Communications to be in the style of the Logo that I have attached.

    Thanks

    Nick

    • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!