Design a Banner for 18x24 vertical poster

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $20
  • Các bài thi đã nhận: 14
  • Người chiến thắng: mrcom886

Tóm tắt cuộc thi

I need a vertical poster (18x24) to display to customers that we have a new section in our supermarket. I want the designer to use bright and fresh colors to attract the attention from customers to walk towards the section

The content in big lettering!
Skyfoods 昌发超市

新专柜:健康,自然,有机

Wish no more! It's here!
Our new section: Healthy, natural, organic

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • cida2job
    cida2job
    • cách đây 3 năm

    Please check #13. thanks

    • cách đây 3 năm
  • HamDES
    HamDES
    • cách đây 3 năm

    Do you want to add a photo? Background???

    • cách đây 3 năm
    1. jessimplify
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      definitely have a photo background would be better :)

      • cách đây 3 năm
  • adripoveda
    adripoveda
    • cách đây 3 năm

    Please check #6. If you have any suggestion or comments, please send me a message, i will do the changes as soon as possible

    • cách đây 3 năm

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!