Design a Banner for Youtube Channel

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: £25
  • Các bài thi đã nhận: 17
  • Người thắng cuộc: GeaninaB

Tóm tắt cuộc thi

We need a channel art image for our youtube channel...

[url removed, login to view]

You can use images from our facebook page here, also attached is our logo, which should be incorporated into the design. Our colour scheme is Black, White and Red.
[url removed, login to view]

Some 'good' images selected from the facebook is also attached...

Thanks

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“Great work mwil use again!”

Hình ảnh hồ sơ mtechmatt, United Kingdom.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • GeaninaB
    GeaninaB
    • cách đây 4 năm

    Hello! Please check my contest Entry#29.
    There are two banners attached.
    Hope you like them!

    • cách đây 4 năm
  • A1Designz
    A1Designz
    • cách đây 4 năm

    Entry#22 check please

    • cách đây 4 năm
  • A1Designz
    A1Designz
    • cách đây 4 năm

    hello sir check entry#19 thank you

    • cách đây 4 năm

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!