Ryze Live App

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $65
 • Các bài thi đã nhận: 6

Tóm tắt cuộc thi

We are creating a new app made for individuals to broadcast live from their cell phones.

We are considering two names. 1) Ryze Live 2) Ryze TV

Our new logo should include the name Ryze and we would prefer an arrow pointing up (as in Rise Up) coming off the letter R going up or off the leg of the R going under the letters yze then up.

In Ryze Live you can include the word Live (which may be cool) in the logo as well but not required in case the logo looks too wordy.

In Ryze TV we want both words in the logo!

Please submit two versions for the best chance to win!! Thank you and Good Luck!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • imsso
  imsso
  • cách đây 4 năm

  Sir Plesse check inbox, we need to talk immediately

  • cách đây 4 năm
 • sbsojeeb
  sbsojeeb
  • cách đây 4 năm

  sir please check my design #613 #614

  • cách đây 4 năm
 • Webdeveloperr786
  Webdeveloperr786
  • cách đây 4 năm

  hello sir. I can't submit my complete design.so upload in google drive.please check this link I expect you like this. https://drive.google.com/file/d/1oUXOfI6z7G0r5dh-DEKwNHM3CxKfXi1K/view?usp=sharing

  • cách đây 4 năm
 • Robinimmanuvel
  Robinimmanuvel
  • cách đây 4 năm

  sir please check entries #600 , #601

  • cách đây 4 năm
 • Durjoy1202
  Durjoy1202
  • cách đây 4 năm

  Please check it #720 , #686 , #679 , #539 , # 536

  • cách đây 4 năm
 • Webdeveloperr786
  Webdeveloperr786
  • cách đây 4 năm

  hello sir. I can't submit my complete design.so upload in google drive.please check this link I expect you like this. https://drive.google.com/file/d/1oUXOfI6z7G0r5dh-DEKwNHM3CxKfXi1K/view?usp=sharing

  • cách đây 4 năm
 • LM0909
  LM0909
  • cách đây 4 năm

  Plase check: LOGO RYZE LIVE: #586 LOGO RYZE TV: #589 Thanks!

  • cách đây 4 năm
 • Webdeveloperr786
  Webdeveloperr786
  • cách đây 4 năm

  please check #726

  • cách đây 4 năm
 • HDshahed
  HDshahed
  • cách đây 4 năm

  check #723, #598

  • cách đây 4 năm
 • jrflevi
  jrflevi
  • cách đây 4 năm

  #702, please check, thanks

  • cách đây 4 năm
 • armanarts
  armanarts
  • cách đây 4 năm

  Please check #698

  • cách đây 4 năm
 • armanarts
  armanarts
  • cách đây 4 năm

  Please check #697

  • cách đây 4 năm
 • jrflevi
  jrflevi
  • cách đây 4 năm

  #676, please check, thanks

  • cách đây 4 năm
 • aitzerban
  aitzerban
  • cách đây 4 năm

  #622 #624 625 #626 #630 #634 hello sir please check my entry. I read the description about your contest and this is my entries please take a look at them. have a good day

  • cách đây 4 năm
 • mdfarhatbd
  mdfarhatbd
  • cách đây 4 năm

  Please Sir Check My Design's #590 #605 #607 #608 #609 #610

  • cách đây 4 năm
 • HDshahed
  HDshahed
  • cách đây 4 năm

  Please check #598

  • cách đây 4 năm
 • LM0909
  LM0909
  • cách đây 4 năm

  Plase check: LOGO RYZE LIVE: #586 LOGO RYZE TV: #589 Thanks!

  • cách đây 4 năm
 • LM0909
  LM0909
  • cách đây 4 năm

  Please check #586

  • cách đây 4 năm
 • mdfarhatbd
  mdfarhatbd
  • cách đây 4 năm

  Please Sir Check My Design #582

  • cách đây 4 năm
 • JAGarridoN
  JAGarridoN
  • cách đây 4 năm

  Please check #581

  • cách đây 4 năm
 • Greenvic
  Greenvic
  • cách đây 4 năm

  Please check #567

  • cách đây 4 năm
 • Areq
  Areq
  • cách đây 4 năm

  Please Check #552 & #550

  • cách đây 4 năm
 • DesignBySnow
  DesignBySnow
  • cách đây 4 năm

  Please check #538 & #537

  • cách đây 4 năm
 • impakta201
  impakta201
  • cách đây 4 năm

  Please check #531

  • cách đây 4 năm
 • teampros
  teampros
  • cách đây 4 năm

  Please check #534

  • cách đây 4 năm
 • mithumonti
  mithumonti
  • cách đây 4 năm

  #519 & #529

  • cách đây 4 năm
 • Monitorgraphicbd
  Monitorgraphicbd
  • cách đây 4 năm

  Please check #523

  • cách đây 4 năm
 • shakilchandni87
  shakilchandni87
  • cách đây 4 năm

  Please check #482.

  • cách đây 4 năm
 • alviislam83
  alviislam83
  • cách đây 4 năm

  Sir kindly check slot no. #440. This is my first app design for you. Please take it to your consideration. :')

  • cách đây 4 năm
 • mahfujX0
  mahfujX0
  • cách đây 4 năm

  Sir, please check #430 #431

  • cách đây 4 năm
 • mdmizanurr361
  mdmizanurr361
  • cách đây 4 năm

  #403

  • cách đây 4 năm
 • Fuuliner
  Fuuliner
  • cách đây 4 năm

  Hi sir. Please cehck my design. You will like :)) #400

  • cách đây 4 năm
 • Wazeemvaji
  Wazeemvaji
  • cách đây 4 năm

  Please check #370 & 371

  • cách đây 4 năm
 • Ayomidimeji
  Ayomidimeji
  • cách đây 4 năm

  Please check entry #334

  • cách đây 4 năm
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 4 năm

  Dear Contest Holder,
  Please kindly check

  #327 #328 and #329

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 4 năm
 • rjmithunvai5
  rjmithunvai5
  • cách đây 4 năm

  #270 +

  • cách đây 4 năm
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 4 năm

  Dear client,
  A simplified corporate professional meaningful logo.
  check #317
  all formate is available ai, eps, jpeg, png, svg etc.
  Thank you!

  • cách đây 4 năm
 • Rajmonty
  Rajmonty
  • cách đây 4 năm

  Dear Contest Holder,
  Please kindly check

  #308 #309 and #310

  Your feedback is highly appreciated!
  please provide feedback!

  • cách đây 4 năm
 • KUHHDHHHHH
  KUHHDHHHHH
  • cách đây 4 năm

  Sir, please check #294 #303

  • cách đây 4 năm
 • Freelansiam
  Freelansiam
  • cách đây 4 năm

  Check My entry #301

  • cách đây 4 năm
 • VoroiA
  VoroiA
  • cách đây 4 năm

  Check #284

  • cách đây 4 năm
 • jahid893768
  jahid893768
  • cách đây 4 năm

  Sir, please check my entry#277#280#281#282

  • cách đây 4 năm
 • saba71722
  saba71722
  • cách đây 4 năm

  Please check #246 #247 #253 #254 #263 #267 #275 #276 #279

  • cách đây 4 năm
 • shomonkhan
  shomonkhan
  • cách đây 4 năm

  check #245

  • cách đây 4 năm
 • manhaj
  manhaj
  • cách đây 4 năm

  Please check #230

  • cách đây 4 năm
 • Biplobbrothers
  Biplobbrothers
  • cách đây 4 năm

  Please check my entry # 238

  • cách đây 4 năm
 • ratandeepkaur32
  ratandeepkaur32
  • cách đây 4 năm

  #235

  • cách đây 4 năm
 • Areq
  Areq
  • cách đây 4 năm

  Please Check #234

  • cách đây 4 năm
 • Elbodz69
  Elbodz69
  • cách đây 4 năm

  please check #209 #210

  • cách đây 4 năm
 • DQVentures20
  DQVentures20
  • cách đây 4 năm

  Hello, please revies #206, #sealed. Thank you.

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!