Design a Communist-Style Propaganda Poster

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 5
 • Người chiến thắng: akgallentes

Tóm tắt cuộc thi

I need a communist-style poster drawn. I'd like it to be of two characters shaking hands, like in the example picture I have posted. Though I don't want it to be a carbon copy, please. I have also included the pictures of both characters. I would like character 1 on the left and character 2 on the right. I would also like their flags to be incorporated somehow. Perhaps in the background or something. Last of all, I'd like red text at the bottom that reads: "EFCHAN? STORMFRONT? NO PROBLEM!" in some sort of Soviet-style font.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“This user delivered exceptional work. I will definitely be hiring this freelancer again.”

Hình ảnh hồ sơ kingofgets, United States.

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!