Design a 2D Logo for Mens Interest Website

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 42
 • Người chiến thắng: ysmaelbuena

Tóm tắt cuộc thi

I need a 2D logo and social images designed for a men's interest blog, called "Whisky & Tailor"

Content we are covering will be;
- technology
- cars
- fashion
- women
- lifestyle
- Fitness

Deliverables in a .psd or .ai format:
- Logo for website
- Facebook & Instagram Display image (Can be reformatted to suit square)
- Facebook Cover image

Please no 3D images, I will be unable to use these online.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great designer, happy to iterate on original design. Great results :) ”

Hình ảnh hồ sơ georgecampbel, Australia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • sonuajwani
  sonuajwani
  • cách đây 4 năm

  Can we still challenge the awarded logo?

  • cách đây 4 năm
 • mkthusitha
  mkthusitha
  • cách đây 4 năm

  Please Check #207.

  • cách đây 4 năm
 • dillonvangundy
  dillonvangundy
  • cách đây 4 năm

  Look at #204 Hope you like!

  • cách đây 4 năm
 • creativeart08
  creativeart08
  • cách đây 4 năm

  Please rate #200

  • cách đây 4 năm
 • karthik3989
  karthik3989
  • cách đây 4 năm

  Please check #192 . Suggest any alteration needed. Thanks

  • cách đây 4 năm
 • adnanadbi
  adnanadbi
  • cách đây 4 năm

  Please check #194
  feedback needed

  • cách đây 4 năm
 • GirottiGabriel
  GirottiGabriel
  • cách đây 4 năm

  Please check #184 Thanks!

  • cách đây 4 năm
 • chellavimal
  chellavimal
  • cách đây 4 năm

  Please check through #172 #171

  • cách đây 4 năm
 • RIW2015
  RIW2015
  • cách đây 4 năm

  #159 please check and give me your feedback...

  • cách đây 4 năm
 • stephmorris888
  stephmorris888
  • cách đây 4 năm

  Please check out #152 & #153 Any changes, please let me know :)

  • cách đây 4 năm
 • AlphaCeph
  AlphaCeph
  • cách đây 4 năm

  #151 Please Consider & Feedback.. Thankyou

  • cách đây 4 năm
 • preetisukhija13
  preetisukhija13
  • cách đây 4 năm

  Please Check #145

  • cách đây 4 năm
 • Joanandujar
  Joanandujar
  • cách đây 4 năm

  #142 !!!!!

  • cách đây 4 năm
 • sgsicomunicacoes
  sgsicomunicacoes
  • cách đây 4 năm

  #139 e #140

  • cách đây 4 năm
 • syedfarrukhshah
  syedfarrukhshah
  • cách đây 4 năm

  #133

  • cách đây 4 năm
 • syedfarrukhshah
  syedfarrukhshah
  • cách đây 4 năm

  #124 Thank you

  • cách đây 4 năm
 • MarcinSycure
  MarcinSycure
  • cách đây 4 năm

  Check #122 and tell what do you think, please.

  • cách đây 4 năm
 • ejcalvodg
  ejcalvodg
  • cách đây 4 năm

  Please check #121 and feedback if you like. Thanks

  • cách đây 4 năm
 • sgsicomunicacoes
  sgsicomunicacoes
  • cách đây 4 năm

  #118

  • cách đây 4 năm
 • aleksandra10
  aleksandra10
  • cách đây 4 năm

  Please check #117 Thanks!

  • cách đây 4 năm
 • robotofry
  robotofry
  • cách đây 4 năm

  Please check #112. Thanks

  • cách đây 4 năm
 • LucianCreative
  LucianCreative
  • cách đây 4 năm

  #114

  • cách đây 4 năm
 • ysmaelbuena
  ysmaelbuena
  • cách đây 4 năm

  #102 for the 2nd take of the FB cover

  • cách đây 4 năm
 • francodelera
  francodelera
  • cách đây 4 năm

  Please check #95 thank you!

  • cách đây 4 năm
 • ysmaelbuena
  ysmaelbuena
  • cách đây 4 năm

  #93 for the slight changes in the logo.

  • cách đây 4 năm
 • ysmaelbuena
  ysmaelbuena
  • cách đây 4 năm

  #92 for the Facebook cover page. Thanks!

  • cách đây 4 năm
 • vw7394432vw
  vw7394432vw
  • cách đây 4 năm

  Please rate my logo designs in #83. If you like it I would proceed with facebook cover

  • cách đây 4 năm
 • dreamline123
  dreamline123
  • cách đây 4 năm

  Please check #76

  • cách đây 4 năm
 • habib346
  habib346
  • cách đây 4 năm

  Please Check #78

  • cách đây 4 năm
 • bujarluboci
  bujarluboci
  • cách đây 4 năm

  Entry #77

  • cách đây 4 năm
 • dreamline123
  dreamline123
  • cách đây 4 năm

  Please check #76

  • cách đây 4 năm
 • habib346
  habib346
  • cách đây 4 năm

  Please Check #75 and give your valuable feedback

  • cách đây 4 năm
 • MarcinSycure
  MarcinSycure
  • cách đây 4 năm

  Look at entry #67, please

  • cách đây 4 năm
 • saurav50
  saurav50
  • cách đây 4 năm

  #64

  • cách đây 4 năm
 • ishansagar
  ishansagar
  • cách đây 4 năm

  #51

  • cách đây 4 năm
 • ysmaelbuena
  ysmaelbuena
  • cách đây 4 năm

  #44 and #43 for the other options sir..thank you

  • cách đây 4 năm
 • ysmaelbuena
  ysmaelbuena
  • cách đây 4 năm

  #28 and #27 sir! Thank you

  • cách đây 4 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 4 năm

  what type of logo you want, tell me please.

  • cách đây 4 năm
 • avantframe
  avantframe
  • cách đây 4 năm

  Is that something related to Whiskey or?

  • cách đây 4 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 4 năm

  #12 please

  • cách đây 4 năm
 • Harwinder108
  Harwinder108
  • cách đây 4 năm

  wait for my entry

  • cách đây 4 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 4 năm

  Please give your valuable feedback Mr George. #10

  • cách đây 4 năm
 • erangamail
  erangamail
  • cách đây 4 năm

  #guaranteed

  • cách đây 4 năm
 • Pakistan3333
  Pakistan3333
  • cách đây 4 năm

  Hello SIr?

  • cách đây 4 năm
 • TheHunterBD
  TheHunterBD
  • cách đây 4 năm

  #guaranteed

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!