Bảng thông báo công khai

 • pbaker13
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 10 năm

  Pls correct one word: has should be have

  • cách đây 10 năm
  1. prijatel
   prijatel
   • cách đây 10 năm

   Will be corrected in a minute.

   • cách đây 10 năm
  2. prijatel
   prijatel
   • cách đây 10 năm

   Uploaded with corrected text under #11

   • cách đây 10 năm