Design a fun blog banner for a blog

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $20
 • Các bài thi đã nhận: 8
 • Người chiến thắng: LampangITPlus

Tóm tắt cuộc thi

I would like a fun, cartoonish blog banner for my blog Who Let the Mum Out? The blog is about my wife's life and adventures of being a new stay at home mum.
**The banner is going to be the top image of the blog and should be width 1080 and height 420.**

Two options:
First option - I would like a cartoonish drawing of my wife chasing after our baby boy in the banner - the baby should be walking. There are attached photos of my wife and child to show what they look like. The name of the blog is Who Let the Mum Out? should be in the banner, too.

Another option is using the photos in the banner with the name of the blog.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Provided a great, fun banner for my blog. Thanks!”

Hình ảnh hồ sơ ivanphillips, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!