Design a Logo

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $150
 • Các bài thi đã nhận: 129
 • Người chiến thắng: affineer

Tóm tắt cuộc thi

Hello. We need a logo designed for an automotive related company. The name is "Trade In Team". The website is [login to view URL] (in development). The company buys used cars from people and provides advice and information about used car values and trade in process.

- The logo we are looking for should be clean, modern, have a web 2.0 feel and simple.
- As an example of a perfect logo that we have for our other company, please see the file attached. this logo is simple, unique and perfectly corresponds to what it says
- every element of the logo should have purpose. Do jot submit logos with elements embedded just for design sake.
- Simplicity is key

Thank you

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“thank you for a great logo!”

Hình ảnh hồ sơ milafon, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • chimizy
  chimizy
  • cách đây 3 năm

  Please kindky check entries #225, #226, #227 and #228. Thanks

  • cách đây 3 năm
 • Ranjit00
  Ranjit00
  • cách đây 3 năm

  Sir, please review my newer entries #202 #203 #204 #205 . Thank You.

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  #200 and #201

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  #199 updated version

  • cách đây 3 năm
 • dezigningking
  dezigningking
  • cách đây 3 năm

  check #195

  • cách đây 3 năm
 • dezigningking
  dezigningking
  • cách đây 3 năm

  check #194

  • cách đây 3 năm
 • koraphatsukudom
  koraphatsukudom
  • cách đây 3 năm

  please check #186

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  #192 and #193

  • cách đây 3 năm
 • Ranjit00
  Ranjit00
  • cách đây 3 năm

  Please review my entry #191. Thank You.

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  #190

  • cách đây 3 năm
 • Arakarenina
  Arakarenina
  • cách đây 3 năm

  #189 please. Check your private messages as well. Thanks.

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  #187

  • cách đây 3 năm
 • systemofhark
  systemofhark
  • cách đây 3 năm

  Please Check #185

  • cách đây 3 năm
 • yashwanthny3
  yashwanthny3
  • cách đây 3 năm

  please check #175

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #173

  • cách đây 3 năm
 • orangethief
  orangethief
  • cách đây 3 năm

  check #167... Thanks !!!!

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  #162 and #163

  • cách đây 3 năm
 • ciprilisticus
  ciprilisticus
  • cách đây 3 năm

  Please check #159, #160, #161 thanks

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  #152, #153, and #154

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  #151

  • cách đây 3 năm
 • rajkumar9871
  rajkumar9871
  • cách đây 3 năm

  #140, #141

  • cách đây 3 năm
 • rajkumar9871
  rajkumar9871
  • cách đây 3 năm

  #139

  • cách đây 3 năm
 • oosmanfarook
  oosmanfarook
  • cách đây 3 năm

  Check #135 #136 #137 #138. Thanks

  • cách đây 3 năm
 • Ranjit00
  Ranjit00
  • cách đây 3 năm

  Please review my entry #132. Thank You.

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #126 #127

  • cách đây 3 năm
 • billsbrandstudio
  billsbrandstudio
  • cách đây 3 năm

  Check #125

  • cách đây 3 năm
 • yashwanthny3
  yashwanthny3
  • cách đây 3 năm

  please check #124

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #123

  • cách đây 3 năm
 • yashwanthny3
  yashwanthny3
  • cách đây 3 năm

  please check #122

  • cách đây 3 năm
 • oosmanfarook
  oosmanfarook
  • cách đây 3 năm

  #116 #117 #118 #19. Thanks

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #114

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #111

  • cách đây 3 năm
 • omenarianda
  omenarianda
  • cách đây 3 năm

  Please check my other entry #107 #108 and #109, thanks for feedback

  • cách đây 3 năm
 • markmael
  markmael
  • cách đây 3 năm

  #103 thanks

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Thanks for your reply I will improve the logo

  • cách đây 3 năm
 • AniSn
  AniSn
  • cách đây 3 năm

  Can you check #96 please

  • cách đây 3 năm
 • omenarianda
  omenarianda
  • cách đây 3 năm

  Check #85 #86 thanks

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #84

  • cách đây 3 năm
 • billsbrandstudio
  billsbrandstudio
  • cách đây 3 năm

  Check #81 #82 #83

  • cách đây 3 năm
 • flowkai
  flowkai
  • cách đây 3 năm

  #65

  • cách đây 3 năm
 • flowkai
  flowkai
  • cách đây 3 năm

  #46

  • cách đây 3 năm
 • yashwanthny3
  yashwanthny3
  • cách đây 3 năm

  please check #40

  • cách đây 3 năm
 • sosopo
  sosopo
  • cách đây 3 năm

  PLEASE CHECK #37

  • cách đây 3 năm
 • rajkumar9871
  rajkumar9871
  • cách đây 3 năm

  #35

  • cách đây 3 năm
 • markmael
  markmael
  • cách đây 3 năm

  #34 thanks

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!