Design a logo.

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 512
 • Người chiến thắng: graphicport6

Tóm tắt cuộc thi

DEMI LLC ... name of corporation. Nature of business is multi-family (apartment) real estate investing. We (husband and wife) are the real estate investors.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Thank you! Beautiful work.”

Hình ảnh hồ sơ minnowftr, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • naimulhossain18
  naimulhossain18
  • cách đây 1 tháng

  #2993

  • cách đây 1 tháng
 • naimulhossain18
  naimulhossain18
  • cách đây 1 tháng

  why You reject my entry sir !!

  • cách đây 1 tháng
 • LogoFlowBd
  LogoFlowBd
  • cách đây 1 tháng

  Please check our entry #2915 .....and give your valuable feedback. Thanks You

  • cách đây 1 tháng
 • KleanArt
  KleanArt
  • cách đây 1 tháng

  Please check #3079 #3108

  • cách đây 1 tháng
 • KleanArt
  KleanArt
  • cách đây 1 tháng

  Please check #3057 #3066

  • cách đây 1 tháng
 • KleanArt
  KleanArt
  • cách đây 1 tháng

  Please check #3022

  • cách đây 1 tháng
 • KleanArt
  KleanArt
  • cách đây 1 tháng

  Please check #3033 #3036 #3041

  • cách đây 1 tháng
 • SafeAndQuality
  SafeAndQuality
  • cách đây 1 tháng

  Dear Client, just has a look at #2867 #2868 #3047 #3052& provide your useful feedback, please. Thanks. :)

  • cách đây 1 tháng
 • mdidrisa54
  mdidrisa54
  • cách đây 1 tháng

  please check #3054

  • cách đây 1 tháng
 • mirdesign99
  mirdesign99
  • cách đây 1 tháng

  Hello CH,

  Please Check ... #3030

  It's a perfect logo for your corporation

  I hope you will like it.

  • cách đây 1 tháng
 • pandaphuong2810
  pandaphuong2810
  • cách đây 1 tháng

  please check #3009

  • cách đây 1 tháng
 • naimulhossain18
  naimulhossain18
  • cách đây 1 tháng

  Hello Sir, Please Check My Design and Give some Feedback. #2955 #2950 #2985 #2987
  I Represent a Meaningful LOGO for Your Business.
  Thanks and Regards.

  • cách đây 1 tháng
 • naimulhossain18
  naimulhossain18
  • cách đây 1 tháng

  Hello Sir, Please Check My Design and Give some Feedback. #2955 #2950 #2985 #2987
  I Represent a Meaningful LOGO for Your Business.
  Thanks and Regards.

  • cách đây 1 tháng
 • naimulhossain18
  naimulhossain18
  • cách đây 1 tháng

  Hello Sir, Please Check My Design and Give some Feedback. #2955 #2950 #2985 #2987
  I Represent a Meaningful LOGO for Your Business.
  Thanks and Regards

  • cách đây 1 tháng
 • KleanArt
  KleanArt
  • cách đây 1 tháng

  Please check #2992 #2994 #2996

  • cách đây 1 tháng
 • naimulhossain18
  naimulhossain18
  • cách đây 1 tháng

  Sir Please Check #2950 #2985

  • cách đây 1 tháng
 • ganimollah
  ganimollah
  • cách đây 1 tháng

  #2984, #2958 check pls.

  • cách đây 1 tháng
 • riaz2016
  riaz2016
  • cách đây 1 tháng

  Please check #2883 #2938

  • cách đây 1 tháng
 • LogoFlowBd
  LogoFlowBd
  • cách đây 1 tháng

  Please check our entry #2915 ....... and give your valuable feedback. Thanks You

  • cách đây 1 tháng
 • imran3200
  imran3200
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #2908 #2906 #2904 #2894 #2893 #2892 #2866 #2860 #2858 #2852 #2848 #2846 #2843 #2842 #2841 #2840 . If you need any change or variation please contact me. I am available for this work. Thanks a lot

  • cách đây 1 tháng
 • imran3200
  imran3200
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #2908 #2906 #2904 #2894 #2893 #2892 #2866 #2860 #2858 #2852 #2848 #2846 #2843 #2842 #2841 #2840 . If you need any change or variation please contact me. I am available for this work. Thanks a lot

  • cách đây 1 tháng
 • imran3200
  imran3200
  • cách đây 1 tháng

  Please check my entry #2908 #2906 #2904 #2894 #2893 #2892 #2866 #2860 #2858 #2852 #2848 #2846 #2843 #2842 #2841 #2840 . If you need any change or variation please contact me. I am available for this work. Thanks a lot

  • cách đây 1 tháng
 • htmldevelope786
  htmldevelope786
  • cách đây 1 tháng

  see #2847 , #2753

  • cách đây 1 tháng
 • Kadirkaragul
  Kadirkaragul
  • cách đây 1 tháng

  Sir, Please check #2823

  • cách đây 1 tháng
 • zahidhasanruhi1
  zahidhasanruhi1
  • cách đây 1 tháng

  #397

  • cách đây 1 tháng
 • zahidhasanruhi1
  zahidhasanruhi1
  • cách đây 1 tháng

  #427

  • cách đây 1 tháng
 • Kadirkaragul
  Kadirkaragul
  • cách đây 1 tháng

  Sir, Please check #2754

  • cách đây 1 tháng
 • htmldevelope786
  htmldevelope786
  • cách đây 1 tháng

  see #2753

  • cách đây 1 tháng
 • graphicspine1
  graphicspine1
  • cách đây 1 tháng

  see this #2728 #2742 #2745

  • cách đây 1 tháng
 • MDShofiq2004
  MDShofiq2004
  • cách đây 1 tháng

  #2732 #2733 #2737 #2741 please check my design.. I hope you like my design..

  • cách đây 1 tháng
 • Kadirkaragul
  Kadirkaragul
  • cách đây 1 tháng

  Sir, Please check #2734

  • cách đây 1 tháng
 • hermesbri121091
  hermesbri121091
  • cách đây 1 tháng

  PLEASE CHECK #2688 #2689 #2690 #2691 THANKS

  • cách đây 1 tháng
 • rubayedsarkar
  rubayedsarkar
  • cách đây 1 tháng

  please check #2646 #2649 #2652 #2653 #2655 #2656 #2657

  • cách đây 1 tháng
 • joykhan1122997
  joykhan1122997
  • cách đây 1 tháng

  please check #2659 thanks

  • cách đây 1 tháng
 • joykhan1122997
  joykhan1122997
  • cách đây 1 tháng

  please check #2633 #2636 thanks

  • cách đây 1 tháng
 • ISLAMALAMIN
  ISLAMALAMIN
  • cách đây 1 tháng

  #2629

  • cách đây 1 tháng
 • ISLAMALAMIN
  ISLAMALAMIN
  • cách đây 1 tháng

  #2625

  • cách đây 1 tháng
 • ISLAMALAMIN
  ISLAMALAMIN
  • cách đây 1 tháng

  #2626

  • cách đây 1 tháng
 • ISLAMALAMIN
  ISLAMALAMIN
  • cách đây 1 tháng

  #2622

  • cách đây 1 tháng
 • joykhan1122997
  joykhan1122997
  • cách đây 1 tháng

  please check #2616 #2617 thanks

  • cách đây 1 tháng
 • ISLAMALAMIN
  ISLAMALAMIN
  • cách đây 1 tháng

  #2615

  • cách đây 1 tháng
 • ISLAMALAMIN
  ISLAMALAMIN
  • cách đây 1 tháng

  #2600

  • cách đây 1 tháng
 • Golap1245
  Golap1245
  • cách đây 1 tháng

  sir, please check #2597

  • cách đây 1 tháng
 • Hariz33
  Hariz33
  • cách đây 1 tháng

  Check Please #2587 #2590

  • cách đây 1 tháng
 • Futurewrd
  Futurewrd
  • cách đây 1 tháng

  Check #2573 #2575 please. Thank you

  • cách đây 1 tháng
 • ahamhafuj33
  ahamhafuj33
  • cách đây 1 tháng

  #2562

  • cách đây 1 tháng
 • ahamhafuj33
  ahamhafuj33
  • cách đây 1 tháng

  #2559

  • cách đây 1 tháng
 • ahamhafuj33
  ahamhafuj33
  • cách đây 1 tháng

  #2554

  • cách đây 1 tháng
 • ahamhafuj33
  ahamhafuj33
  • cách đây 1 tháng

  #2543

  • cách đây 1 tháng
 • JakesDesign
  JakesDesign
  • cách đây 1 tháng

  Please check #2539

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!