Design a Logo

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $30
  • Các bài thi đã nhận: 14
  • Người thắng cuộc: airbrusheskid

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo created for a lawn care business

They offer mowing, trimming, fertilizing, leaf cleanup.

Logo has to have a Big Strong Lumberjack type figure with a beard in a flannel shirt possibly pushing a lawn mower. do not include the axe (see example of cartoon man in attached files)

The name of the business is in the file attachment and must be included in the logo.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • onicamarius
    onicamarius
    • cách đây 3 năm

    :) interesting...

    • cách đây 3 năm
  • airbrusheskid
    airbrusheskid
    • cách đây 4 năm

    please check #4 #5 thanks!

    • cách đây 4 năm
  • kkvinojkumar
    kkvinojkumar
    • cách đây 4 năm

    Please review it #15

    • cách đây 4 năm
  • saddamkhan1919
    saddamkhan1919
    • cách đây 4 năm

    please check #13

    • cách đây 4 năm
  • saddamkhan1919
    saddamkhan1919
    • cách đây 4 năm

    hi........ please check #11 #12

    • cách đây 4 năm
  • airbrusheskid
    airbrusheskid
    • cách đây 4 năm

    Hello, hide the entry of competitors, and I will add a design, we have the same theme and copy. thank you sir

    • cách đây 4 năm
    1. onicamarius
      onicamarius
      • cách đây 4 năm

      So what's the harm if you've posted like this?Good job!

      • cách đây 4 năm
  • airbrusheskid
    airbrusheskid
    • cách đây 4 năm

    please check #4 .thanks

    • cách đây 4 năm
  • airbrusheskid
    airbrusheskid
    • cách đây 4 năm

    please check #3 .thanks

    • cách đây 4 năm
  • AliRazaPoonawala
    AliRazaPoonawala
    • cách đây 4 năm

    Give best quality to work, Responsible for meeting expectations and deliverable on time and in high quality.

    • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!