design a logo and plain background image for a new website

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $100
  • Các bài thi đã nhận: 75
  • Người thắng cuộc: NIkola1987

Tóm tắt cuộc thi

I would like a logo for a new web site called 'The Curve'. The new website is focusing on technology news

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • saadumam007
    saadumam007
    • cách đây 4 năm

    logo #39 is also mine please sir rate my logo , & give your kind feedback Thank you .

    • cách đây 4 năm
  • saadumam007
    saadumam007
    • cách đây 4 năm

    # 39 is also mine please sir rate my logo , & give your kind feedback Thank you

    • cách đây 4 năm
  • MohamedIFouad
    MohamedIFouad
    • cách đây 4 năm

    Dear Sir,
    (I would like a logo for a new web site called 'The Curve'. The new website is focusing on technology news)
    That's what you are asking for, so why all logos about ((Full Charge))??

    Please I need to know your request exactly.
    Thank you.

    • cách đây 4 năm
  • naimishmakawana
    naimishmakawana
    • cách đây 4 năm

    feedback plz... #31

    • cách đây 4 năm
  • saadumam007
    saadumam007
    • cách đây 4 năm

    please sir rate my logo #15 #17 #18

    • cách đây 4 năm
  • shahzamankhan786
    shahzamankhan786
    • cách đây 4 năm

    please feedback for #13

    • cách đây 4 năm
  • KevinChoiKang
    KevinChoiKang
    • cách đây 4 năm

    please check #21

    • cách đây 4 năm
  • oskarmk
    oskarmk
    • cách đây 4 năm

    Please review #14. There are 5 designs posted, give me a tip on what should I change. Color, font, transparency... Best regards.

    • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!